Dyżur 24/7

W sytuacji w której doszło do zatrzymania osoby bliskiej przez Policję, CBA, ABW lub inne służby proszę dzwonić pod podany wyżej numer telefonu. Kancelaria bezzwłocznie ustala miejsce pobytu osoby zatrzymanej i zapewnia pomoc obrońcy, gwarantując udział w czynnościach postępowania przygotowawczego.

UWAGA: Brak pomocy obrońcy w trakcie przesłuchania po zatrzymaniu może zaważyć na wyniku całego postępowania karnego.