Klienci Biznesowi – Onaczyszyn.pl

paragraf

Kancelaria Adwokacka koncentruje się na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych a, w szczególności na następujących zagadnieniach
 • udzielanie porad prawnych w tym formie opinii prawnych
 • sprawy cywilne i gospodarcze obejmujące opracowywanie projektów umów, negocjacje, prowadzenie
  postępowań sądowych, postępowania egzekucyjne, bieżącą obsługę prawną inwestycji;
 • sprawy podatkowe obejmujące prowadzenie postępowań przed organami skarbowymi i celnym oraz przed sądami administracyjnymi
 • sprawy administracyjne, przede wszystkim w zakresie nieruchomości, prawa budowlanego, w tym również opracowywanie pism w postępowaniu administracyjnym oraz prowadzenie postępowań przed
  sądami administracyjnymi
 • prawo pracy, obejmujące doradztwo, jak i prowadzenie sporów sądowych;
 • prawa autorskiego
 • ochrony dóbr osobistych
 • bieżącą obsługę pr•opracowywanie umów stosowanych w obrocie gospodarczym w zakresie prawa spółek handlowych
 • przeprowadzanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zakładanie i likwidację spółek, fundacji i stowarzyszeń
 • sporządzanie projektów statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych
 • monitorowanie realizacji umów oraz windykacji należności

Obsługa przedsiębiorców obejmuje również prowadzenie sporów sądowych przed sądami powszechnymi
wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi.