30 sierpnia 2016 Brak komentarzy Adwokat Porady prawne

W kodeksie cywilny uregulowane są dwie instytucje, które pozwalają nam uwolnić się od dziedziczenia.

Pierwsza z nich to odrzucenie spadku, które następuje po śmierci spadkodawcy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się u notariusza bądź przed Sądem. Skutkiem odrzucenia spadku a więc odmowy dziedziczenia zarówno pasywów jak i aktywów jest traktowanie takiej osoby jakby nie dożyła otwarcia spadku. W przypadku odrzucenia spadku do spadku powołani zostaną zstępni odrzucającego spadek lub inne osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych. Osoby te, jeśli również nie chcą dziedziczyć muszą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Drugą instytucja umożliwiającą uwolnienie się od dziedziczenia jest zawarcie w formie aktu notarialnego pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym umowy mocą, której dana osoba nie będzie dziedziczyła po spadkodawcy.